ผู้ว่าฯกฟภ. โชว์ 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลวิธี ขึ้นแท่นองค์กรชั้นนำ

10/06/2015 | 1228 | Tags : วิดิโอ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ผู้ว่าฯ กฟภ.คนที่ 13 มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร กฟภ. 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลวิธี นำพาสู่องค์กรชั้นนำ เน้นเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทน สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทำงาน มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid เติบโตอย่างยั่งยืน
Comment : ผู้ว่าฯกฟภ. โชว์ 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลวิธี ขึ้นแท่นองค์กรชั้นนำ