ธพ.เรียกผู้ประกอบการน้ำมัน รับฟังความคิดเห็นขยายท่อส่งน้ำมันเหนือ-อีสาน

13/06/2015 | 1271 | Tags : วิดิโอ

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) โดย นายขจรชัย ผดุงศุภไลย รองอธิบดีธพ. เชิญผู้ประกอบการน้ำมัน รับฟังความคิดเห็นโครงการขยายท่อส่งน้ำมันเส้นเหนือ(สระบุรี-ลำปาง) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สระบุรี-ขอนแก่น) จากปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางท่อมีเพียงภาคกลาง เพื่อให้ราคาน้ำมันในต่างจังหวัดใกล้เคียงกับภาคกลาง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนน้ำมันของกระทรวงพลังงาน เบื้องต้นทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการขยายท่อส่งน้ำมัน โดย ธพ.เตรียมรวบรวมรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนน้ำมันต่อไป ก่อนเสนอกระทรวงพลังงาน คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ตามมติกพช.
Comment : ธพ.เรียกผู้ประกอบการน้ำมัน รับฟังความคิดเห็นขยายท่อส่งน้ำมันเหนือ-อีสาน