ไทยรัฐทีวี พาชมต้นแบบหมู่บ้านประหยัดพลังงานในฝรั่งเศส


หมู่บ้านริคเวียร์ หมู่บ้านเล็กๆ แถบชนบทของฝรั่งเศส 1 มรดกโลก กำลังจะถูกผลักดันให้เป็นหมู่บ้านประหยัดพลังงานในปี 2020 หลังได้รับความรู้และวิธีการบริหารการเงินจาการ จัดตั้งกรม Public Service for Energy Efficiency เพื่อมอบให้กับครอบครัวที่ต้องการปรับปรุงบ้านให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น และสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับฝรั่งเศส เพราะปัจจุบันมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศมากถึง 59 โรง
Comment : ไทยรัฐทีวี พาชมต้นแบบหมู่บ้านประหยัดพลังงานในฝรั่งเศส