สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 1) พลังงาน คืออะไร

15/06/2015 | 1526 | Tags : วิดิโอ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดทำโฆษณาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปิโตรเลียม แหล่งพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย แม้ว่าไทยจะผลิต ปิโตรเลียมได้เอง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ต้องนำเข้าทั้งก๊าซและน้ำมันดิบ เสียดุลการค้าปีละกว่าหนึ่งล้านล้านบาท และมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะไม่ขายให้เรา
Comment : สร้างความเข้าใจ (ตอนที่ 1) พลังงาน คืออะไร