อีกไม่เกิน 2 ปี ไทยจะเปลี่ยนรถไฟเป็นรถไฟฟ้า


การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เตรียมศึกษาเส้นทางเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า แทนรถจักรดีเซล ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพราะคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวมากกว่าระบบดีเซล คาดว่าจะเปิดให้บริการนำร่องเส้นทางแรกในปี 2560 แล้วทยอยให้บริการในเส้นทางหลักจนครบทุกเส้นทางในปี 2575 ล่าสุดอยู่ระหว่างจัดหาหัวรถจักรไฟฟ้า ซึ่งจะจัดซื้อเข้ามาในระยะแรก 20 ขบวนภายในปีนี้ และ ปรับแผนการจัดหารถโดยสารอีก 115 คันวงเงิน 4,668 ล้านบาท เป็นการเช่า และเหมาซ่อมบำรุงระยะเวลา 15 ปี
Comment : อีกไม่เกิน 2 ปี ไทยจะเปลี่ยนรถไฟเป็นรถไฟฟ้า