ผู้ประกอบการ6รายยื่นประมูลเอราวัณ-บงกช


ผู้ประกอบการ6รายยื่นประมูลเอราวัณ-บงกช 

         นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามทีโออาร์การเปิดประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) เข้ายื่นแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีบริษัทเข้ามายื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมการพิจารณาคุณสมบัติ

เบื้องต้น  ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัท 

- บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร

- บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม(ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายราเชด อัล บลูชิ (Mr.Rashed Al Blooshi) กรรมการผู้จัดการ

- บริษัท โอเอ็มวี แอคเทียนวีเซลสคาฟท

- บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด  นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General Manager

- กิจการร่วมค้าพลังงานสะอาด 101 , Haicheng Petroleum Machinery Manufacture Group,

AL Jaber gruop

            

               โดยขั้นตอนต่อไป บริษัทที่เข้ามายื่นเอกสารแสดงความจำนงดังกล่าว จะต้องนำเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติคุณสมบัติเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มายื่นให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 10 วัน และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

     

                                            

Comment : ผู้ประกอบการ6รายยื่นประมูลเอราวัณ-บงกช
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ