พพ.หนุนชุมชนใช้พลังงานทดแทนพื้นที่ห่างไกล

17/07/2018 | 461 | Tags : พพ.

พพ.หนุนชุมชนใช้พลังงานทดแทนพื้นที่ห่างไกล


นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากพลังงานในภาคชุมชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบัน พพ.ได้เข้าดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) และโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน และเป็นโครงการต้นแบบในอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

ทั้งนี้โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) เป็นโครงการที่นำพลังงานทดแทนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาอบแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ ซึ่ง พพ.ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนตูม จ.นครปฐม นำมะเขือเทศมาแปรรูปด้วยการอบแห้ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยได้มากถึง 15% ช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตได้มากถึง 20%  รวมทั้งยังช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตด้วยวัตถุดิบได้สูงถึง 84 ตันต่อปี         ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 31,915 บาทต่อปี และยังลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานได้ถึง 50,400 บาทต่อปี

นอกจากนี้ พพ.ยังได้เข้าไปสนับสนุนชุมชนในพัฒนาโครงการส่งเสริมระบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อ ตำบล ปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาควบคุมอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงปลาให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาได้อย่างรวดเร็วถึง 1.8 เท่า ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายที่ดีขึ้น และช่วยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาในบ่อเดิมได้จำนวนรอบเพิ่มขึ้น

Comment : พพ.หนุนชุมชนใช้พลังงานทดแทนพื้นที่ห่างไกล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ