พพ.- ม.พระนครเหนือเปลี่ยนหม้อไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็น


พพ.- ม.พระนครเหนือเปลี่ยนหม้อไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็น


 

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนิน "โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ" ในปี 2561 ที่ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เข้าไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาล และอาคารของภาครัฐ  จำนวน 12 แห่ง นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย  สามารถประหยัดพลังงานได้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 1,325.22  ตันเทียบเท่าน้ำดิบต่อปี (TOE ) หรือคิดเป็นมูลค่า ผลประหยัดพลังงานเฉลี่ย 46.92 ล้านบาทต่อปี

การดำเนินโครงการดังกล่าว พพ. ได้เข้าไปสนับสนุนงบประมาณกว่า 176 ล้านบาท ในการสำรวจ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ร่วมกับหม้อไอน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็นกับหอผึ่งเย็นและอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด เพื่อ ช่วยลดการใช้พลังงาน และสามารถลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ เนื่องจากปัจจุบันอาคารควบคุมภาครัฐมีการใช้พลังงานคิดเป็น  70% ของปริมาณการใช้พลังงานในส่วนราชการทั้งหมด โดยเฉพาะ โรงพยาบาล มีการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ไม่ว่าจะเป็น หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น และหอผึ่งเย็น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่สูง และสิ้นเปลือง

Comment : พพ.- ม.พระนครเหนือเปลี่ยนหม้อไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ