สุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน


สุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CEO Award 2018 สาขาสุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน จากนิตยสาร Business Worldwide Magazine ประเทศอังกฤษ โดยมีผู้บริหารบีซีพีจีร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ รางวัล CEO Award เป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างให้กับผู้นำธุรกิจทั่วโลก โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความประทับใจในความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของ บีซีพีจี  ที่จะเปลี่ยนวิถีโลกให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นด้วยพลังงานหมุนเวียน   

 


Comment : สุดยอดซีอีโอด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ