ก.พลังงาน ชี้แจงเหตุงดแถลงประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช


ก.พลังงาน ชี้แจงเหตุงดแถลงประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช

 (วันนี้ 4 ธันวาคม 2561) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงานงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดจะแถลงความคืบหน้าการเปิดประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 (กลุ่มแหล่งเอราวัณ) และ หมายเลข G2/61 (กลุ่มแหล่งบงกช) แต่เนื่องจากในวันนี้มีวาระเข้าพิจารณาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วาระของกระทรวงพลังงานจึงไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ทัน

Comment : ก.พลังงาน ชี้แจงเหตุงดแถลงประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช