PTTORร่วมกับธ.ก.ส. มอบส่วนลดน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตร


PTTORร่วมกับธ.ก.ส. มอบส่วนลดน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตร


 

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR  และ นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมมอบสิทธิพิเศษแก่เกษตรกรผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจ เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรเกษตรสุขใจ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการ โดยมอบส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 50 สตางค์ต่อลิตร ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/บัตร/เดือน รวมทั้งยังมอบส่วนลดน้ำมันหล่อลื่น 10% จากราคาขายปลีก ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอันเป็นปัจจัยหนึ่งของการผลิตทางการเกษตร โดยผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจสามารถร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562  สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 1365

Comment : PTTORร่วมกับธ.ก.ส. มอบส่วนลดน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตร