กฟผ.ยืนยันปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบางลางแล้ว


กฟผ.ยืนยันปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบางลางแล้ว

            นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนบางลางได้ปิดประตูระบายน้ำ (Spillway) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. โดยเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางจังหวัดและสำนักชลประทานในการระบายปริมาณน้ำในแต่ละวัน และขณะนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลางเท่ากับ 114.15 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของเขื่อน แต่อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังคงประสานความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจนกว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ
          "สำหรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั้น กฟผ. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ โดยมีการให้บริการน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ และครัวเคลื่อนที่ มูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า 2 ล้านบาท" นายณัฐจพนธ์ กล่าว
****************
 
Comment : กฟผ.ยืนยันปิดประตูระบายน้ำเขื่อนบางลางแล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ