"ราช กรุ๊ป"ลงทุน 1,173 ลบ. ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ราช-ออสเตรเลีย") บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อเสนอขายและซื้อหุ้น สัดส่วน 70% ของบริษัท Yandin WF Holding Pty Ltd จากบริษัท Renewable Energy Investment Fund Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alinta Energy Pty Ltd ("Alinta") และเข้าซื้อหน่วยลงทุนสัดส่วน 70% ในกองทุน Yandin WF Holding Unit Trust จาก Renewable Energy Investment Fund Unit Trust  การลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า 53.31 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นประมาณ 1,172.82 ล้านบาท 

โครงการพลังงานลม Yandin ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเพิร์ธทางตอนเหนือประมาณ 150 กิโลเมตรในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีกำหนดแล้วเสร็จเพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประมาณเดือนกันยายน ปี 2563 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กับบริษัท Alinta Sales Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alinta Energy

ผลสำเร็จจากการลงทุนดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นสร้างความเติบโตตามยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทฯ ด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ประเภทโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในฐานธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัท ราช-ออสเตรเลีย มีฐานธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้ว สำหรับโครงการ Yandin ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 214 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานลมสูงและเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย การขยายการลงทุนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของราช-ออสเตรเลีย ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของราช-ออสเตรเลีย ในการขยายพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ Kemerton  โรงไฟฟ้า BP Kwinana ที่ดำเนินการอยู่แล้ว

"การลงทุนในโครงการ Yandin นี้ ส่งผลให้กำลังผลิตติดตั้งรวมของราช-ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นเป็น 1,250.15 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการพลังงานลมขนาดใหญ่ลำดับที่สาม ถัดจากโครงการ Collector กำลังผลิต 226.8 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง และโครงการ Mount Emerald ขนาดกำลังผลิต 180.45 เมกะวัตต์ ในรัฐควีนส์แลนด์ ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะเดียวกัน ยังได้ช่วยผลักดันกำลังผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 7,677 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ การลงทุนครั้งนี้ยังช่วยสร้างพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ราช กรุ๊ป และ Alinta เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในอนาคต" นายกิจจา กล่าว

สำหรับโครงการพลังงานลม Yandin จะมีการติดตั้งกังหันลมขนาด 4.2 เมกะวัตต์ จำนวน 51 ต้น  โดยไฟฟ้าจะจ่ายเข้าระบบสายส่งขนาด 330-kV ผ่านสายส่งก่อสร้างใหม่เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร  และสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมี Western Power ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ดำเนินการสร้างและควบคุมในส่วนของระบบส่งกระแสไฟฟ้า  โครงการฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่าประมาณ 364 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นประมาณ 8,008 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Comment : "ราช กรุ๊ป"ลงทุน 1,173 ลบ. ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ