ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40-60สตางค์ 


ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร HSD-B7, HSD-B10, HSD-B20 และ ดีเซลพรีเมี่ยม ลดลง 0.60 บาทต่อลิตร มีผล 10 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 31.56, GSH95 = 24.15, E20 = 21.14, GSH91 = 23.88, E85 = 18.09, ดีเซล = 24.29, HSD-B10 = 21.29, HSD-B20 = 20.79, ดีเซลพรีเมี่ยม = 28.14 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40-60สตางค์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ