สนพ. เผยการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเดือนมีนาคมอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน



 

นางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2563 มีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน       โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน สำหรับปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้านลิตรต่อวัน

สถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ

สถานการณ์ราคาไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 11-17 พ.ค. 63 อยู่ที่ 24.87 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.27  บาทต่อลิตร

• จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 - 2.80 บาทต่อ กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20 – 21 บาทต่อ กก. ในช่วง มีนาคม-เมษายน นี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมามากประกอบกับการบริโภคพลังงานที่ลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนเมษายนจะมีประมาณ 1.702 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.306 ล้านตัน สูงขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.482 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.267 ล้านตัน ของเดือนมีนาคม คิดเป็นร้อยละ 14.84 และร้อยละ 14.61 โดยมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวลดลงอีก

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อ CPO จำนวน 200,000 ตัน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้รับซื้อไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 162,450 ตัน คงเหลืออีก 37,550 ตัน  จึงเร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือให้ครบ 200,000 ตัน เพื่อเร่งดูดซับระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

• ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ

• ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ำมันดีเซลปปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังอุปทานในภูมิภาคปรับตัวลดลงจากการปรับลดกำลังการผลิตและปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงกลั่นในภูมิภาค ท่ามกลางการเริ่มผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง หลังอัตราการติดเชื้อปรับตัวลดลง

• ราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.43 บาทต่อกก. โดยในเดือนแรกที่มาเลเซียประกาศล็อคดาวน์ ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มลดลง 47% FGV Holdings ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตของปี 2563 จะลดลงอย่างมาก เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 กระทบการทำงานของแรงงานและโรงงานผลิต

สถานการณ์ราคาเอทานอล

ราคาเอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร

• ราคาเอทานอลยังคงอยู่ในระดับ 23.28 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ยังคงทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลง และทำให้การใช้เอทานอลลดลงตามไปด้วย

• โดยปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้านลิตรต่อวัน

• โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการผลิตจริงในเดือนมีนาคม อยู่ที่ 4.49 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 0.65 ล้านลิตรต่อวัน

Comment : สนพ. เผยการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเดือนมีนาคมอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ