ชวนคนไทยปิดไฟ1ชั่วโมงเสาร์28มีนาคมนี้

28/03/2015 | 1647 | Tags : ปิดไฟ พลังงาน Earth Hour

         กรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงาน  ชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่ง วันเสาร์นี้ เพื่อลดโลกร้อนตามโครงการ 60 Earth Hour 

          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"หรือ 60 Earth Hour (เอิร์ธ อาร์ว) โดยจะขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา  1 ชั่วโมง ระหว่างช่วงเวลา 20.30 -21.30 น. พร้อมกันกับหัวเมืองใหญ่กว่า 7,000 แห่งทั่วโลกที่ร่วมกิจกรรมฯ นี้เช่นกัน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน พร้อมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันแก้ไขและบรรเทาสาเหตุวิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

           ทั้งนี้ ในกิจกรรม 60 Earth Hour ในปี 2558 นี้ กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือกับประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างสถิติใหม่ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ที่มีการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นดังกล่าว โดยจากสถิติ 3ปีย้อนหลังของกิจกรรม 60 Earth Hour ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2555 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,528 เมกะวัตต์ ปี2556 ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,699 เมกะวัตต์ และปี 2557 ลดการใช้ไฟฟ้า 1,768 เมกะวัตต์  ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าตัวเลขการลดใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี กระทรวงพลังงานจึงคาดหวังว่าตัวเลขการลดใช้ไฟฟ้าตามโครงการฯ ในปีนี้จะสามารถเพิ่มขึ้นเช่นกัน

           สำหรับ กิจกรรม 60 Earth Hour ในวันที่ 28 มีค. นี้ ถือเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพลังงาน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์พร้อมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และองค์กร WWFประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่าจะไม่เป็นเพียงการรณรงค์ให้ประชาชนปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงดังกล่าวเท่านั้น แต่จะเป็นก้าวสำคัญของการสานต่อโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนต่อเนื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายหลักของกระทรวงพลังงานรวมทั้งเป็นแนวทางเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  

Comment : ชวนคนไทยปิดไฟ1ชั่วโมงเสาร์28มีนาคมนี้