กฟผ. จัดโครงการ แว่นแก้ว และ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา

05/04/2015 | 1760 | Tags : Event cate_sub_3_1

กฟผ. จัดโครงการ แว่นแก้ว และ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา

 
          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กฟผ. ได้จัดทำ 2 โครงการใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คือ โครงการแว่นแก้ว และโครงการปลูกป่า โดยดำเนินโครงการตลอดทั้งปี พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดีกับ กฟผ. ด้วย 

   
          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการแก้ปัญหาสายตาแก่ผู้ยากไร้ จึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 60,000 บาท เพื่อจัดตั้งธนาคารแว่นตา และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแว่นแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยไม่คิดมูลค่า เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2546 และกว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือประชาชนมาแล้วกว่า 200,000 คน และในปีมหามงคลนี้ ได้มีการจัดทำโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพิ่มอีก 60,000 คน ภายในปี 2558 ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี "เงินบริจาคโครงการแว่นแก้ว" เลขที่บัญชี 734-0-19152-6 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2436 4647 

 
          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ในงานกาชาด 30 มีนาคม ? 7 เมษายน ปีนี้ ยังมีการออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว ณ อาคารมวลชน ภายในกองทัพภาคที่ 1 โดยมีการให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนกว่า600 คนต่อวัน แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป และข้าราชการทหาร ตำรวจ ครู และพลเรือนที่มีรายได้น้อย ซึ่ง กฟผ.ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดกรอง เมื่อสิ้นสุดงานกาชาด สามารถให้บริการได้ถึง 6,000 คน
 ด้านโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมทั่วประเทศตลอดทั้งปี โดยปลูกป่าต้นน้ำและป่าชุมชน 11,000 ไร่ ในพื้นที่ต้นน้ำน่าน ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ป่าชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ 2,000 ไร่ และจัดทำโครงการ ปลูกป่าในป่าปลูก บนพื้นที่ 3,500 ไร่ โดยรอบเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขื่อนพระราชทานนาม เพื่อปลูกป่าพันธุกรรมพืชหายาก ป่าสมุนไพร และป่าชุมชน โดยเน้นกล้าไม้ที่ออกดอกสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ เช่น ตะแบก อินทนิล พี้จั่น มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2560 

 
          โอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. พร้อมด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าบก 33 ไร่ ในโครงการ รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย นอกจากนี้ ในพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลนตลอดทั้งปี โดยประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับ กฟผ. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 

 
          โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ของ กฟผ. ทั้งสองโครงการ ล้วนสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการอนุรักษ์ป่าไว้ให้แก่ลูกหลาน โดยทั้งสองโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ร่วมบริจาคสมทบทุน ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการแว่นแก้ว และร่วมปลูกป่าในพื้นที่โครงการของ กฟผ. ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ จะทำให้โครงการยังประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนผ่านการมีจิตสำนึกสร้างสรรค์สังคมร่วมกันของคนในชาติ เพื่อรวมใจถวายพระองค์ท่านในปีมหามงคลนี้

--------------------------------------------------- 


Comment : กฟผ. จัดโครงการ แว่นแก้ว และ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ60พรรษา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ