โครงการ "อ่านเขียนเรียนสนุก" ของบางจากฯ เข้ารอบสุดท้ายในรางวัลระดับโลก 

โครงการ "อ่านเขียนเรียนสนุก" โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในรางวัล S&P Global Platts Global Energy Awards ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้องค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมที่มีความเป็นผู้นำและมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายในปี 2020 ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกว่า 300 องค์กรจากเกือบ 40 ประเทศ เพื่อรับรางวัลจาก S&P Global Platts ผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก ทั้งนี้ ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บางจากฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลดังกล่าวในประเภทเดียวกัน โดยโครงการสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตร ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายในปี 2561 และโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ในปี 2562

โครงการ "อ่านเขียนเรียนสนุก" ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในรางวัลประเภท Corporate Social Responsibility Award – Targeted เริ่มขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว" จากการที่บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และยังต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบางจากฯ มูลนิธิใบไม้ปันสุข และ ผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ อ. ในดวงตา ปทุมสูติ กวีและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ที่มีหลักสูตรแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ผ่านการวิจัย ทดลอง ทดสอบนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์มาเป็นเวลานับสิบปี โดยเมื่อปี 2546 บางจากฯ ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง "อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว" ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และได้ขยายขอบเขตและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มบางจากฯ ในจังหวัดอื่นๆ อาทิ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา

ในปี 2560 บางจากฯ ได้ก่อตั้ง "มูลนิธิใบไม้ปันสุข" ขึ้น เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบภารกิจด้านการสนับสนุนการศึกษา เพื่อขยายงานไปในพื้นที่กว้างขึ้นและเปิดโอกาสให้พันธมิตรมาร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงาน และได้ขยายไปสู่ ร.ร.ประชารัฐ ในโครงการ Connext ED

ล่าสุด ในปี 2563 ได้ปรับรูปแบบสู่โครงการ "อ่านเขียน เรียนสนุก" เน้นมาตรการป้องกันปัญหา โดยมุ่งไปที่ระดับชั้น ป.1 และใช้การอบรมครู การนิเทศให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ ทำให้สามารถขยายพื้นที่ไปได้ทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการครอบคลุมนักเรียนกว่า 7,000 คนจาก 76 โรงเรียน ใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทยแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียม อีกด้วย

สำหรับ S&P Global Platts Global Energy Awards ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และมักได้รับการขนานนามว่าเป็น "รางวัลออสการ์" ของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมอบรางวัลทั้งหมด 21 ประเภทซึ่งครอบคลุมกลุ่มพลังงานทั้งหมด โดยผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้เข้ารอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการอิสระของ Global Energy Awards และจะประกาศในงาน Global Energy Awards Virtual Gala ที่ถ่ายทอดสดในวันที่ 10 ธันวาคม

สามารถศึกษาประเภทรางวัลและผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัล S&P Global Platts Global Energy Awards ประจำปี 2020 ไปที่ https://www.spglobal.com/platts/global-energy-awards/finalists

Comment : โครงการ "อ่านเขียนเรียนสนุก" ของบางจากฯ เข้ารอบสุดท้ายในรางวัลระดับโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ