การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง   ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง www.pea.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564

2. ยื่นใบสมัครและหลักฐานเอกสารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) โดยใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายทองชัย  ชวลิตพิเซฐ)

3. ขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-5850, 0-2590-5870 และ 0-2590-9414

4. สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pea.co.th

 

 

Comment : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ