ปตท.-บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น ดีเซลพรีเมี่ยม ลดลง 0.28 บาทต่อลิตร มีผล 18 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.66, GSH95 = 27.25, E20 = 25.74, GSH91 = 26.98, E85 = 21.34, HSD- B7= 27.19, HSD-B10 = 24.19, HSD-B20 = 23.94, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.76 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ