ปตท. ลงพื้นที่ท่อส่งก๊าซฯ รั่ว ต.เปร็ง พร้อมมอบอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

                 เมื่อเร็วๆ นี้ - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางขวา) พร้อมคณะกรรมการ ปตท. และคณะผู้บริหารระดับสูง ปตท. นำโดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ที่ 6 จากขวา) ลงพื้นที่ชุมชนเปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 2 รั่ว เพื่อรับทราบการฟื้นฟู ปรับปรุง ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน สถานีตำรวจ และทรัพย์สินสาธารณะที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง ปตท. ฟื้นฟูมาโดยตลอดหลังเกิดเหตุการณ์ และคณะฯ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                โอกาสนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ปตท. ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจรและอุปกรณ์สำนักงานให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็ง โดยมี พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ รวมถึงส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) ให้แก่อำเภอบางบ่อ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

Comment : ปตท. ลงพื้นที่ท่อส่งก๊าซฯ รั่ว ต.เปร็ง พร้อมมอบอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่