ทีม Platubjai Advisory คว้ารางวัลชนะเลิศ PTT SUGI Hackathon 

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด SUGI HACKATHON สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (SUGI Model) รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย โครงการบูสเตอร์ ปตท. ร่วมกับ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุทธิภาณี  ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย , นายอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยและกรรมการผู้จัดการสวนสามพราน และ นางสาวฐฤณณรัตน์ เดชะทวีวัฒน์ นักธุรกิจด้านอาหารและ Influencer ชื่อดัง เป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 

โดยผลการแข่งขัน ทีม Platubjai Advisory ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คว้าเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการฝึกงานกับ ปตท. และศึกษาดูงานกระชังปลา ณ จ.ภูเก็ต โดย ปตท. จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกกับแนวคิดและแผนกลยุทธ์จากทีมชนะเลิศ ต่อยอดเป็นแผนธุรกิจที่จะสามารถพัฒนา ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการประมงไทยให้กลับมาโดดเด่น และสร้างโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

Comment : ทีม Platubjai Advisory คว้ารางวัลชนะเลิศ PTT SUGI Hackathon
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ