ปตท.-บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตา ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 31 มี.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.06, GSH95 = 26.65, E20 = 25.14, GSH91 = 26.38, E85 = 21.09, HSD- B7= 26.49, HSD-B10 = 23.49, HSD-B20 = 23.24,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.16 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ