ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 34.26, GSH95 = 26.85, E20 = 25.34, GSH91 = 26.58, E85 = 21.19, HSD- B7= 26.69, HSD-B10 = 23.69, HSD-B20 = 23.44,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 31.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ