พลังงานยันรับข้าวเสื่อมผลิตเอทานอลได้แค่1ล้านตัน

15/07/2015 | 1485 | Tags : News cate_sub_2_1

 พลังงานยันรับข้าวเสื่อมผลิตเอทานอลได้แค่1ล้านตัน


          นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีการนำข้าวเสื่อมสภาพจากโครงการรับจำนำข้าวมาผลิตเป็นเอทานอลว่า กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล ถึงกรณีนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้นำข้าวเสื่อมสภาพจากโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2554 มาผลิตเป็นเอทานอล เพื่อนำไปใช้ผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์จำหน่าย โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการเอทานอลมีกำลังผลิตเอทานอลจากข้าวเสื่อมสภาพได้เพียง 1 ล้านตัน จากจำนวนทั้งหมด 4 ล้านตัน และได้แจ้งให้กับทางกระทรวงพาณิชย์รับทราบแล้ว

            ทั้งนี้สาเหตุที่ผู้ผลิตเอทานอลมีกำลังผลิตที่รับได้เพียง 1 ล้านตันดังกล่าว เนื่องจากยอดความต้องการใช้เอทานอลในปัจจุบันยังคงเท่าเดิม 3 ล้านลิตรต่อวัน หากต้องการให้นำข้าวเสื่อมคุณภาพมาผลิตเป็นเอทานอลทั้งหมดรัฐบาลจะต้องดันยอดใช้เอทานอลให้เพิ่มขึ้นโดยเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องยากเนื่องจากปัจจุบันราคาเอทานอลสูงกว่าราคาเนื้อน้ำมัน 

            นอกจากนี้ปัจจุบันไทยผลิตเอทานอลจากกากน้ำมันตาลประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน และจากมันสำปะหลังประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้ผลผลิตมันสำปะหลังยังไม่ออกสู่ตลาดมากนัก จึงสามารถนำข้าวเสื่อมสภาพมาผลิตไปก่อนได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านราคาต้นทุนที่ผู้ประกอบการเอทานอลจะเข้าไปประมูลแข่งขัน

            อย่างไรก็ตามการนำข้าวเสื่อมสภาพมาผลิตเป็นเอทานอล 1 ล้านตันดังกล่าว มีเวลาในการดำเนินการ 1 ปี โดยจะต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการด้านกฎหมายให้แล้วเสร็จก่อน เนื่องจากข้าวบางโกดังยังถูกเก็บเป็นหลักฐานการทุจริตโครงการรับจำนำอยู่ 

            ส่วนกรณีการเพิ่มยอดจำหน่ายเอทานอลในประเทศด้วยการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์บางชนิด และผลักดันการจำหน่ายน้ำมันที่ใช้เอทานอลปริมาณมากนั้น ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระห่างการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน และยังไม่มีข้อสรุปกำหนดเป็นนโยบายในขณะนี้แต่อย่างใด

...................

Comment : พลังงานยันรับข้าวเสื่อมผลิตเอทานอลได้แค่1ล้านตัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ