ปตท.เปิดปั๊มเสียมเรียบ กัมพูชา

29/10/2015 | 1605 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.เปิดปั๊มเสียมเรียบ กัมพูชา

  

        นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ปตท. ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันรูปแบบครบวงจรในรูปแบบ Platinum ตามแนวคิด PTT Life Station  เพื่ออำนวยความสะดวก ชาวกัมพูชา ชาวต่างชาติ รวมถึงชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจ ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยสร้างแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาค ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย โดย ปตท. มีแผนขยายจำนวนสถานีบริการในกัมพูชาเป็น 70 แห่งภายในปี 2563

-------------------------------

Comment : ปตท.เปิดปั๊มเสียมเรียบ กัมพูชา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ