รมว.พลังงาน หารือเมียนมา ร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้ามายตง

04/03/2016 | 1648 | Tags : News cate_sub_2_1

รมว.พลังงาน หารือเมียนมา ร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้ามายตง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ตามคำเชิญของ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ การไฟฟ้านครหลวงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดยที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า  การซื้อ-ขาย ไฟฟ้าปริมาณ 100 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนการหารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีไฟฟ้า เมียนมา ได้เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมหารือในทุกโครงการร่วมกันมาโดยตลอด และจะยังหารือร่วมกันต่อไป แม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะมีการจัดทำรายงานและส่งมอบนโยบายสำคัญให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าบริหารประเทศต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายเดียวกันคือการเดินหน้าพัฒนาสาขาพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเยาม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 120 x 2 เมกะวัตต์ ที่ช่วยเสริมกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของกรุงย่างกุ้ง
.................................................................................................
Comment : รมว.พลังงาน หารือเมียนมา ร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้ามายตง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ