โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 คว้ารางวัล Asian Power Awards 2014

17/09/2014 | 1717 | Tags : EGAT กฟผ. Asian Power Awardsโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 คว้ารางวัล Asian Power Awards 2014

ยกย่องเป็นโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับเอเชีย

 

 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. ซึ่งบริษัทซีเมนส์ เป็นผู้ก่อสร้าง ได้รับรางวัล Asian Power Awards 2014 ระดับ Silver ในสาขา Gas Power Project of the Year โดยมี นายพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 และนายสุนทร พันธุ์เมฆ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

        นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเอเชีย (One of the most ecofriendly power plant in Asia) โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว (Single-shaft) สร้างขึ้นตามการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วของบริษัทซีเมนส์ แสดงถึงความพิถีพิถันของ กฟผ. ในการเลือกใช้เทคโนโลยีภายในโรงไฟฟ้า ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงเชื่อมั่นว่ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองด้วยรางวัลระดับนานาชาตินี้ จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และในอนาคต โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จะเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป

        ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง ทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย ทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มีกำลังผลิตประมาณ782 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี พร้อมทั้งเสริมความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยรวม ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอัตราสูงสุดประมาณ 148 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

        ด้าน นายทิม ชาร์ลตัน บรรณาธิการนิตยสาร Asian Power ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า รางวัล Asian Power Awards ได้มีการมอบรางวัลต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10ปีแล้ว และจากการพิจารณารางวัลในทุกปี ทำให้ทราบว่าธุรกิจไฟฟ้ามีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ได้รับรางวัล Asian Power Awards จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย

        การมอบรางวัล Asian Power Awards พิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1)มีนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การบริการ และผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผู้อื่น 2) มีประสิทธิภาพที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าในภาพรวม 3) มีศักยภาพในการปรับตัวให้พัฒนาไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงได้ โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น18 ประเภท และมีผู้แทนองค์กรชั้นนำในธุรกิจไฟฟ้าเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน

 


Comment : โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 คว้ารางวัล Asian Power Awards 2014